กระบี่ หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กระบี่ หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กระบี่ หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กระบี่ หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กระบี่ Ø
หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงานกระบี่

เลขที่ประกาศ : 069530

กุ๊ก

กุ๊ก

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. กระบี่ เกาะลันตา ศาลาด่าน
จัดเตรียมและทำอาหาร ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยในครัว
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068014

ขับรถธุรการ

ขับรถธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
ติอต่อรับส่งเอกสาร

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067998

เจ้าหน้าที่สโตร์

เจ้าหน้าที่สโตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1. เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ
2. จัดทำสต็อคของใช้ให้เป็นปัจจุบัน แยกเป็นหมวดหมู่ เพื่อการตรวจสอบได้สะดวก
3. เติมน้ำมัน เก็บรวบรวมใบสั่ง สรุปยอดการใช้น้ำมันประจำวัน ให้ถูกต้อง 4. การเติมน้ำมัน นอกเหนือจากการเติมปกติประจำวัน ให้โทรแจ้งผู้มีอำนาจทุกครั้ง
5. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของการเบิกของแต่ละชนิด อย่างเคร่งครัด
6. รับของคืนต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยทุกครั้ง ก่อนเก็บเข้าสต็อค
7. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายหรืองานพิเศษอื่น ๆ อย่างเคร่งครัด
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067999

เจ้าหน้าที่จัดส่ง

เจ้าหน้าที่จัดส่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1. วางแผนจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามกำหนดเวลาและครบถ้วน
2.จัดทำข้อมูลด้านการจัดส่งสินค้า และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำค่าเที่ยวพนักงานขับรถ
4. สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายการขนส่ง
5. ควบคุมพนักงานขับรถ

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068003

ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน เจราจาต่

งานประจำ : เจราจาต่ กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1.แนะนำปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และตักเตือนกรณีพนักงานทำผิดระเบียบ
2.ดูแล ตรวจเช็คความถูกต้องของรายงานต่างๆในฝ่ายก่อนส่งให้ผู้บังคับบัญชา
3.ดูแลความสะอาดอาคารและสถานที่,สภาพแวดล้อมภายนอกกระบวนการผลิต
4.ควบคุมดูแลจัดทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา(งานค่าจ้าง, ค่าเที่ยว ,ประกันสังคม, อื่นๆ)
5.รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่อผู้บังคับบัญชา
6.ดูแลยามควบคุมดูแลงานรักษาความปลอดภัย
7.แรงงานต่างด้าว
8.ควบคุมดูแลสวัสดิการต่าง ๆ
9.ควบคุมดูแลคนสวน
10.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทและผู้บังคับบัญชาอย่าง
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067995

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1. จัดหาจัดจ้างผู้จำหน่ายสินค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดี และราคายุติธรรม
2. เปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรองราคา
3. ติดตามการส่งมอบสินค้า สินค้ามีคุณภาพตรงตามที่ต้องการหรือไม่
4. ตรวจรับสินค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067996

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
ผู้ที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรงเพื่อทำหน้าที่นำเสนอ ประชาสัมพันธ์สินค้า ขายสินค้า ส่งมอบสินค้าและให้บริการหลังการขาย ดังนั้นพนักงานขายที่มีจรรยาบรรณ จะต้องมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความซื่อสัตย์ ไม่โอ้อวดสรรพคุณสินค้าเกินความเป็นจริง ไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกค้า ปกปิดข้อมูลรักษาความลับของลูกค้าค่ะ
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067997

สมุห์บัญชี

สมุห์บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
บัญชี
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067650

พนักงานร้านกาแฟ

พนักงานร้านกาแฟ

งานประจำ : เงินเดือน 9,500 บ.

งานประจำ : 9,500 บ. กระบี่ เกาะลันตา ศาลาด่าน
รับออเดอร์
ชงเครื่องดื่ม
เก็บล้างทำความสะอาดร้าน

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 065610

พนักงานต้อนรับ Reception

พนักงานต้อนรับ Reception

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. กระบี่
1. Check in, Check out
2. รับจอง-ตรวจความเรียบร้อยห้องพัก
3. ทำรายงาน
4. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 065389

ธุรการ/บัญชี

ธุรการ/บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 -12,000

งานประจำ : 10,000 -12,000 กระบี่ เมืองกระบี่ ปากน้ำ
ออกบิล บัญชี งานสต๊อก งานบริการ
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 062595

House Keeping Supervisor

House Keeping Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่
ตรวจเช็คความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องพัก
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 063564

ช่างเทคนิค

ช่างเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 -12,000

งานประจำ : 10,000 -12,000 กระบี่ เมืองกระบี่ ปากน้ำ
ซ่อมคอมพิวเตอร์ พริ้นเตอร์ ติดตั้งเนตเวิร์ค
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060696
เลขที่ประกาศ : 060697

Chef de partie

Chef de partie

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กระบี่
ควบคุมบริหารจัดการงานครัวและบุคลากร ควบคุมต้นทุนการผลิต ดูแลรักษาความสะอาดในครัว สามารถสอนงานได้
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060698

Commis I / II / III

Commis I / II / III

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กระบี่
ทำขนมปังและขนมฝรั่งอื่นๆ
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060699

Guest Service Agent/Guest Service Agent Supervisor

Guest Service Agent/Guest Service Agent Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 กระบี่
ดูแลรับผิดชอบงานงานบริการที่พักให้กับแขกของโรงแรม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060700

Front Office Manager

Front Office Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่
มีหน้าที่ดูแลควบคุมให้การดำเนินงาน ของแผนกต้อนรับเป็นไปโดยราบรื่น และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในฐานะที่เป็นหัวหน้าแผนก ต้องเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกคนเข้าทำงานและให้การฝึกอบรม วางงบประมาณของแผนก และควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามนั้น และคาดคะเนระดับอัตราการเข้าพักในอนาคต
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060688

พนักงานทำความสะอาดห้องพัก / Room Maid

พนักงานทำความสะอาดห้องพัก / Room Maid

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่
ทำความสะอาดห้องพักในโรงแรม
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060689

Technecian

Technecian

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่
ช่างทั่วไป
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงานกระบี่
กระบี่ ฝึกงานกระบี่ งานชั่วคราวกระบี่ งานนอกเวลากระบี่ งานประจำกระบี่ งานราชการกระบี่ งานต่างประเทศกระบี่ งานอื่นๆกระบี่
หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงานกระบี่
กระบี่ ฝึกงานกระบี่ งานชั่วคราวกระบี่ งานนอกเวลากระบี่ งานประจำกระบี่ งานราชการกระบี่ งานต่างประเทศกระบี่ งานอื่นๆกระบี่