กระบี่ หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กระบี่ หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กระบี่ หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กระบี่ หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กระบี่ Ø
หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงานกระบี่

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 95840 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 148491

ตำแหน่งงานว่างครูสอนภาษาอังกฤษ

ตำแหน่งงานว่างครูสอนภาษาอังกฤษ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่
ครูสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมต้น-ปลาย

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140484

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ดูแลสื่อโฆษณา กราฟฟิค

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ดูแลสื่อโฆษณา กราฟฟิค

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานประจำ : 12,000 บ. กระบี่ เมืองกระบี่ ปากน้ำ
ดูแล จัดการสื่อโฆษณา ช่องทางขายออนไลน์
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137739

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานประจำ : 12,000 บ. กระบี่ เมืองกระบี่ ปากน้ำ
รวบรวใ และจัดการเอกสารงานบัญชี
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135033

ตำแหน่งงานว่างครูสอนชีวะ วิทยาศาสตร์

ตำแหน่งงานว่างครูสอนชีวะ วิทยาศาสตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่
สอนในรายวิชาชีวะมัธยมศึกษา​ตอนปลายและวิทยาศาสตร์​ และภาระหน้าที่ครูอื่นเช่น ครูเวรประจำวัน​, ดูแลนักเรียนในทุกกิจกรรม
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135034

ตำแหน่งงานว่างครูสอนชีวะ วิทยาศาสตร์

ตำแหน่งงานว่างครูสอนชีวะ วิทยาศาสตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่
สอนในรายวิชาชีวะมัธยมปลายและวิทยาศาสตร์
และภาระหน้าที่ของครูเช่นการควบคุมเวรประจำวันและการจัดการดูแลนักเรียนในทุกกิจกรรม
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134765

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้าโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้าโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน เจรจาต่อรอง

งานประจำ : เจรจาต่อรอง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
วางแผน และควบคุมระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 7 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 133897

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน เจรจาต่อรอง

งานประจำ : เจรจาต่อรอง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
วางแผนและควมคุม
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133896

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน เจรจาต่อรอง

งานประจำ : เจรจาต่อรอง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
วางแผนการขายและการตลาด ผลักดันยอดขาย
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133895

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน เจรจาต่อรอง

งานประจำ : เจรจาต่อรอง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
วางแผนและควบคุมการผลิต
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133509

ตำแหน่งงานว่างครูสอนภาษาอังกฤษ

ตำแหน่งงานว่างครูสอนภาษาอังกฤษ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่
สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133507

ตำแหน่งงานว่างครูสอนอิสลามศึกษา

ตำแหน่งงานว่างครูสอนอิสลามศึกษา

งานประจำ : เงินเดือน 8,000 บ.

งานประจำ : 8,000 บ. กระบี่
ดูแลนักเรียนประจำหอพัก สอนอัลกุรอาน ควบคุมการขึ้นเรียนนักเรียนประจำหอพัก
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133510

ตำแหน่งงานว่างครูสอนคณิตศาสตร์

ตำแหน่งงานว่างครูสอนคณิตศาสตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่
สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 8 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 133511

ตำแหน่งงานว่างครูสอนภาษาไทย

ตำแหน่งงานว่างครูสอนภาษาไทย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่
สอนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133512

ตำแหน่งงานว่างครูสอนภาษาอังกฤษ

ตำแหน่งงานว่างครูสอนภาษาอังกฤษ

งานประจำ : เงินเดือน 9,500 บ.

งานประจำ : 9,500 บ. กระบี่
สอนรายวิชาภาษา​อังกฤษ มัธยมต้น-ปลาย
วิชาชีครูและอิสลามพิจารณา​พิเศษ
เริ่มงาน 1พฤศจิกายน​2562
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133508

ตำแหน่งงานว่างครูสอนวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งงานว่างครูสอนวิทยาศาสตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่
สอนวิชาฟิสิกส์และวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125216

ตำแหน่งงานว่างTechnecian

ตำแหน่งงานว่างTechnecian

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง
ช่างทั่วไป
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125214

ตำแหน่งงานว่างFront Office Manager

ตำแหน่งงานว่างFront Office Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง
มีหน้าที่ดูแลควบคุมให้การดำเนินงาน ของแผนกต้อนรับเป็นไปโดยราบรื่น และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในฐานะที่เป็นหัวหน้าแผนก ต้องเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกคนเข้าทำงานและให้การฝึกอบรม วางงบประมาณของแผนก และควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามนั้น และคาดคะเนระดับอัตราการเข้าพักในอนาคต
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125217

ตำแหน่งงานว่างChef de partie

ตำแหน่งงานว่างChef de partie

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง
ควบคุมบริหารจัดการงานครัวและบุคลากร ควบคุมต้นทุนการผลิต ดูแลรักษาความสะอาดในครัว สามารถสอนงานได้
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 10 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 125213

ตำแหน่งงานว่างRoom Maid

ตำแหน่งงานว่างRoom Maid

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง
มีหน้าที่ทำความสะอาดและให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักของแขก เช่น ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องอาบน้ำ และห้องส้วม รวมถึงทางเดินหน้าห้องพักด้วย
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125210

ตำแหน่งงานว่างBell&Driver

ตำแหน่งงานว่างBell&Driver

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง
คอยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 10 เดือนที่ผ่านมา

หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงานกระบี่
กระบี่ ฝึกงานกระบี่ งานชั่วคราวกระบี่ งานนอกเวลากระบี่ งานประจำกระบี่ งานราชการกระบี่ งานต่างประเทศกระบี่ งานอื่นๆกระบี่
หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงานกระบี่
กระบี่ ฝึกงานกระบี่ งานชั่วคราวกระบี่ งานนอกเวลากระบี่ งานประจำกระบี่ งานราชการกระบี่ งานต่างประเทศกระบี่ งานอื่นๆกระบี่