กระบี่ หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กระบี่ หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กระบี่ หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กระบี่ หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กระบี่ Ø
หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงานกระบี่


เลขที่ประกาศ : 084219

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 10000-12000

งานประจำ : 10000-12000 กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่ใหญ่
จัดทำบัญชีบริษัท ภาษี ภงด. อื่นๆ
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 080707

Room Boy

Room Boy

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่
ทำความสะอาดห้องพัก และ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079363

Bell&Driver

Bell&Driver

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่
คอยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079364

Housekeeping Manager

Housekeeping Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่
การตรวจสอบงานส่วนต่างๆ ของแผนกว่าได้มาตรฐานที่วางไว้หรือไม่ ควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่าย จัดตารางเวลาการทำงานของพนักงาน และการฝึกอบรมฯลฯ
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079368

Restaurant Cashier

Restaurant Cashier

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่
แคชเชียร์มีหน้าที่เก็บเงินและเคลียบิลของแขกที่มาใช้บริการ
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077790

พนักงานต้อนรับ Reception

พนักงานต้อนรับ Reception

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. กระบี่ เกาะลันตา ศาลาด่าน
1. ต้อนรับลูกค้าให้ข้อมูลต่างๆ
2. check in และ check out
3. ตรวจสอบห้องพัก
4. รับสำรองห้องพัก
5. ทำรายงานต่างๆ
6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 073738

พนักงานขาย ร้านดีแคร์ ฟาร์มาซี อ่าวนาง จ.กระบี่

พนักงานขาย ร้านดีแคร์ ฟาร์มาซี อ่าวนาง จ.กระบี่

งานประจำ : เงินเดือน 9000-12000

งานประจำ : 9000-12000 กระบี่
เป็นพนักงานขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
ร้านอยู่บริเวณหาดอ่าวนาง ทำงานในบรรยากาศท่องเที่ยว
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 073475

พนักงานขายหน้าร้าน

พนักงานขายหน้าร้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่ใหญ่
พนักงานขายหน้าร้าน
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070728

หัวหน้าแผนกผลิต

หัวหน้าแผนกผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1.นำแผนงานการผลิตมาปฏิบัติ พร้อมวางแผนควบคุมการผลิต ให้ได้คุณภาพและปริมาณที่กำหนด
2.บริหารงานบุคคล ภายในหน่วยงาน เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.ปรับปรุง พัฒนา วิธีการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพมากขึัน
5. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070724

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน เจราจาต่

งานประจำ : เจราจาต่ กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1. รวบรวมรายการจ่ายเงินในแต่ละสัปดาห์และทำเช็คจ่ายให้กับลูกค้า
2. ออกหนังสือรับรองหัก ณ .ที่จ่าย และทำรายงาน เพื่อจะนำส่งสรรพากรในแต่ละเดือน
3. ทำรายการ เบิก- จ่าย เงินสดย่อย
4. จัดทำ CASH FLOW
5. รายงานผลกาปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
6. ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070725

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

งานประจำ : เงินเดือน เจราจาต่

งานประจำ : เจราจาต่ กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1.รับโทรศัพท์ และบันทึกการใช้โทรศัพท์ทุกครั้ง
2.ให้ความสะดวกกับแขกที่มาติดต่อ
3.ตรวจเช็คโทรศัพท์ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอและแจ้งซ่อมโทรศัพท์เมื่อขัดข้อง
4.ดูแลห้องประชุม ประสานงานการประชุม
5. พิมพ์ประวัติพนักงานที่สมัครงานกับทางบริษัทฯ ส่งทุกวัน
6. พิมพ์รายงานไอคอนส่งทุกวัน
7. จัดเตรียมของไหว้ทุกวันศุกร์และวันพระ
8. เตรียมใบสมัคร ตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูลครบถ้วนหรือไม่
9.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทและผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070726

ผู้จัดการโรงงาน

ผู้จัดการโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน เจราจาต่

งานประจำ : เจราจาต่ กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1.วางแผน ควบควมการผลิต ให้ได้คุณภาพ ทันตามความต้องการ
2.บริหารจัดการทีมงาน จัดกำลังคนให้เหมาะกับงาน มอบหมายงาน และติดตามงานประเมินผล
3.ประสานงานกับบุคคลภายใน และบุคคลภายนอก ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070727

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

งานประจำ : เงินเดือน เจราจาต่อรอง

งานประจำ : เจราจาต่อรอง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1. เขียนแบบแปลนก่อสร้าง ประมาณการวัสดุ และประมาณการราคา
2. ถอดแบบการก่อสร้าง
3. จัดทำตารางการปฏิบัติงาน และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
4.ให้คำปรึกษาเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070720

คนสวน

คนสวน

งานประจำ : เงินเดือน เจรจาต่อรอง

งานประจำ : เจรจาต่อรอง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
ทำความสะอาดบริเวณรอบๆบริษัท
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070721

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน เจรจาต่อรอง

งานประจำ : เจรจาต่อรอง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1. บันทึกรายการรับจ่ายเงิน,ซื้อ-ขาย
2. บันทึกรายงานภาษีซื้อ - ขาย,ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
3. บันทึกรายการต้นทุนการผลิต
4. รับตรวจสอบใบวางบิลซื้อและใบสั่งสินค้าว่าถูกต้องตามบิลที่สั่งซื้อหรือไม่
5. บันทึกใบรับวางบิล ทำใบเตรียมจ่ายเช็ค เมื่อลูกค้าวางบิล
6. บันทึกรายละเอียดการซื้อสินค้า ราคา จำนวน ลงการ์ดเจ้าหนี้ พร้อมที่จะเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ
4. รายงานผลกาปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและผู้บังคับบัยชาอย่างเคร่งครัด

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070722

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

งานประจำ : เงินเดือน เจรจาต่อรอง

งานประจำ : เจรจาต่อรอง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1.ตรวจสอบควบคุม กระบวนการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
2.ตรวจเช็คเครื่องมือ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3.ตรวจสอบปริมาณของ คุณภาพของวัตถุดิบ
4.จัดทำรายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
5. รายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา
6. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท ฯ และปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070716

นิติกร

นิติกร

งานประจำ : เงินเดือน เจรจาต่อรอง

งานประจำ : เจรจาต่อรอง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
สามารถดำเนินการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายได้
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070717

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน เจราจาต่อรอง

งานประจำ : เจราจาต่อรอง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1.รักษายอดขาย และเพิ่มยอดขาย ตามเป้าหมาย
2.ตามข้อ 1. ต้องปรับปรุง และพัฒนาทีมงาน
3.บริการหลังการขาย
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070718

ฝ่ายสินเชื่อ

ฝ่ายสินเชื่อ

งานประจำ : เงินเดือน เจรจาต่อรอง

งานประจำ : เจรจาต่อรอง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
มีทักษะการเจรจาต่อรองและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070719

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน เจราจาต่อ

งานประจำ : เจราจาต่อ กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1.ปรับปรุง ควบคุม จัดระบบบัญชี ได้ทุกขั้นตอน
2.แก้ปัญหาทีมงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท ได้
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงานกระบี่
กระบี่ ฝึกงานกระบี่ งานชั่วคราวกระบี่ งานนอกเวลากระบี่ งานประจำกระบี่ งานราชการกระบี่ งานต่างประเทศกระบี่ งานอื่นๆกระบี่
หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงานกระบี่
กระบี่ ฝึกงานกระบี่ งานชั่วคราวกระบี่ งานนอกเวลากระบี่ งานประจำกระบี่ งานราชการกระบี่ งานต่างประเทศกระบี่ งานอื่นๆกระบี่