กระบี่ หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กระบี่ หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กระบี่ หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กระบี่ หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กระบี่ Ø
หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงานกระบี่

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 162803 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 125211

ตำแหน่งงานว่างHousekeeping Manager

ตำแหน่งงานว่างHousekeeping Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง
การตรวจสอบงานส่วนต่างๆ ของแผนกว่าได้มาตรฐานที่วางไว้หรือไม่ ควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่าย จัดตารางเวลาการทำงานของพนักงาน และการฝึกอบรมฯลฯ
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 18/01/2563

เลขที่ประกาศ : 125219

ตำแหน่งงานว่างWaiter/Waitress

ตำแหน่งงานว่างWaiter/Waitress

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง
รับผิดชอบการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่แขกที่มาพักในโรงแรมและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 18/01/2563

เลขที่ประกาศ : 125212

ตำแหน่งงานว่างHouse Keeping Supervisor

ตำแหน่งงานว่างHouse Keeping Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง
ตรวจเช็คความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องพัก
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 18/01/2563

เลขที่ประกาศ : 125208

ตำแหน่งงานว่างChief Gardener

ตำแหน่งงานว่างChief Gardener

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง
ดูแลต้นไม้ ทำโรงเพาะชำ อนุบาลต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งใส่ปุ๋ยต้นไม้ฯลฯ
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 18/01/2563

เลขที่ประกาศ : 125215

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน

ฝึกงาน : เงินเดือน ตามตกลง

ฝึกงาน : ตามตกลง กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง
ฝึกปฏิบัติงานแผนกต่างๆ ของโรงแรม
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 18/01/2563

เลขที่ประกาศ : 125220

ตำแหน่งงานว่างSales Manager

ตำแหน่งงานว่างSales Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง
ส่งเสริมและสนับสนุนงานขาย และงานบริการของโรงแรมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 18/01/2563
เลขที่ประกาศ : 125209

ตำแหน่งงานว่างRoom Boy

ตำแหน่งงานว่างRoom Boy

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง
ทำความสะอาดห้องพัก และ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 18/01/2563

เลขที่ประกาศ : 125218

ตำแหน่งงานว่างSous Chef

ตำแหน่งงานว่างSous Chef

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง
บริหารจัดการงานครัวและบุคลากร ควบคุมต้นทุนการผลิต
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 18/01/2563

เลขที่ประกาศ : 123192

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย ร้านดีแคร์ ฟาร์มาซี อ่าวนาง จ.กระบี่

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย ร้านดีแคร์ ฟาร์มาซี อ่าวนาง จ.กระบี่

งานประจำ : เงินเดือน 9000-12000

งานประจำ : 9000-12000 กระบี่
เป็นพนักงานขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
ร้านอยู่บริเวณหาดอ่าวนาง ทำงานในบรรยากาศท่องเที่ยว
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 04/01/2563

เลขที่ประกาศ : 119019

ตำแหน่งงานว่างCost Officer

ตำแหน่งงานว่างCost Officer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง
ตรวจนับวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุคงเหลือ วัตถุดิบในแผนกต่างๆ สรุปรายงาน
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 08/12/2562

เลขที่ประกาศ : 119017

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง
- ดูแลและจัดบริเวณที่จัดเก็บ วัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่ และให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน สะดวกในการค้นหา ใช้งาน
- ตรวจรับสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ที่ได้รับในด้านสภาพการใช้งานและจัดหาที่เก็บไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก และปลอดภัย
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 08/12/2562

เลขที่ประกาศ : 119018

ตำแหน่งงานว่าง Accounting Manager

ตำแหน่งงานว่าง Accounting Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง
ดูแล ตรวจสอบด้านบัญชีการเงินของโรงแรม ให้ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 08/12/2562
เลขที่ประกาศ : 119021

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง
ดูแลความปลอดภัยในโรงแรม
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 08/12/2562

เลขที่ประกาศ : 119020

ตำแหน่งงานว่างRoom Boy

ตำแหน่งงานว่างRoom Boy

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง
ทำความสะอาดห้องพักแขก
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 08/12/2562

เลขที่ประกาศ : 115351

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 10,000+ค่าคอม

งานประจำ : 10,000+ค่าคอม กระบี่ เมืองกระบี่ ปากน้ำ
ขายหน้าร้าน บริการลูกค้า
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 27/11/2562

เลขที่ประกาศ : 115349

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 กระบี่ เมืองกระบี่ ปากน้ำ
ดูแล จัดการระบบงานทั่วไป ภายในร้าน
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 27/11/2562

เลขที่ประกาศ : 115350

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 -12,000

งานประจำ : 10,000 -12,000 กระบี่ เมืองกระบี่ ปากน้ำ
งานเอกสาร ติดต่อลูกค้า
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 27/11/2562

เลขที่ประกาศ : 110243

ตำแหน่งงานว่างช่างคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งงานว่างช่างคอมพิวเตอร์

งานประจำ : เงินเดือน 10,000

งานประจำ : 10,000 กระบี่ เมืองกระบี่ ปากน้ำ
ซ่อม ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และงานระบบเครือข่าย
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 24/11/2562
เลขที่ประกาศ : 110380

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับออร์เดอร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับออร์เดอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เกาะลันตา
-รับออร์เดอร์อาหารจากลูกค้า
-บริการดูแลลูกค้าของร้านอาหารรีสอร์ท
-รักษาความสะอาดของอุปกรณ์ที่ใช้ในร้านอาหาร และบริเวณร้านอาหาร
-ปฏิบัติตามคำสั่งต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 108828

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน เจราจาต่

งานประจำ : เจราจาต่ กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1. รวบรวมรายการจ่ายเงินในแต่ละสัปดาห์และทำเช็คจ่ายให้กับลูกค้า
2. ออกหนังสือรับรองหัก ณ .ที่จ่าย และทำรายงาน เพื่อจะนำส่งสรรพากรในแต่ละเดือน
3. ทำรายการ เบิก- จ่าย เงินสดย่อย
4. จัดทำ CASH FLOW
5. รายงานผลกาปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
6. ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 12/10/2562

หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงานกระบี่
กระบี่ ฝึกงานกระบี่ งานชั่วคราวกระบี่ งานนอกเวลากระบี่ งานประจำกระบี่ งานราชการกระบี่ งานต่างประเทศกระบี่ งานอื่นๆกระบี่
หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงานกระบี่
กระบี่ ฝึกงานกระบี่ งานชั่วคราวกระบี่ งานนอกเวลากระบี่ งานประจำกระบี่ งานราชการกระบี่ งานต่างประเทศกระบี่ งานอื่นๆกระบี่