กระบี่ หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กระบี่ หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กระบี่ หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กระบี่ หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กระบี่ Ø
หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงานกระบี่

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 162298 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 108824

ตำแหน่งงานว่างสมุห์บัญชี

ตำแหน่งงานว่างสมุห์บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
บัญชี
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 12/10/2562

เลขที่ประกาศ : 108829

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน เจรจาต่อรอง

งานประจำ : เจรจาต่อรอง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1. บันทึกรายการรับจ่ายเงิน,ซื้อ-ขาย
2. บันทึกรายงานภาษีซื้อ - ขาย,ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
3. บันทึกรายการต้นทุนการผลิต
4. รับตรวจสอบใบวางบิลซื้อและใบสั่งสินค้าว่าถูกต้องตามบิลที่สั่งซื้อหรือไม่
5. บันทึกใบรับวางบิล ทำใบเตรียมจ่ายเช็ค เมื่อลูกค้าวางบิล
6. บันทึกรายละเอียดการซื้อสินค้า ราคา จำนวน ลงการ์ดเจ้าหนี้ พร้อมที่จะเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ
4. รายงานผลกาปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและผู้บังคับบัยชาอย่างเคร่งครัด

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 12/10/2562

เลขที่ประกาศ : 108825

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายสินเชื่อ

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายสินเชื่อ

งานประจำ : เงินเดือน เจรจาต่อรอง

งานประจำ : เจรจาต่อรอง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
มีทักษะการเจรจาต่อรองและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 12/10/2562

เลขที่ประกาศ : 108823

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถโม่

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถโม่

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
มีใบขับขี่รถยนต์ ท.2
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 12/10/2562

เลขที่ประกาศ : 108812

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดส่ง

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดส่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1. วางแผนจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามกำหนดเวลาและครบถ้วน
2.จัดทำข้อมูลด้านการจัดส่งสินค้า และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำค่าเที่ยวพนักงานขับรถ
4. สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายการขนส่ง
5. ควบคุมพนักงานขับรถ

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 12/10/2562

เลขที่ประกาศ : 109160

ตำแหน่งงานว่างHouse Keeping Supervisor

ตำแหน่งงานว่างHouse Keeping Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง
ดูแลรับผิดชอบการทำความสะอาดของห้องพักภายในโรงแรม
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 12/10/2562
เลขที่ประกาศ : 108813

ตำแหน่งงานว่างนิติกร

ตำแหน่งงานว่างนิติกร

งานประจำ : เงินเดือน เจรจาต่อรอง

งานประจำ : เจรจาต่อรอง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
สามารถดำเนินการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายได้
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 12/10/2562

เลขที่ประกาศ : 109162

ตำแหน่งงานว่างNight G.S.A.

ตำแหน่งงานว่างNight G.S.A.

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง
บริการลูกค้า Check In, Check Out และอื่นๆ
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 12/10/2562

เลขที่ประกาศ : 109161

ตำแหน่งงานว่างGuest Service Agent/Guest Service Agent Supervisor

ตำแหน่งงานว่างGuest Service Agent/Guest Service Agent Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง
ดูแลรับผิดชอบงานงานบริการที่พักให้กับแขกของโรงแรม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 12/10/2562

เลขที่ประกาศ : 108827

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1. จัดหาจัดจ้างผู้จำหน่ายสินค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดี และราคายุติธรรม
2. เปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรองราคา
3. ติดตามการส่งมอบสินค้า สินค้ามีคุณภาพตรงตามที่ต้องการหรือไม่
4. ตรวจรับสินค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 12/10/2562

เลขที่ประกาศ : 108811

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน เจราจาต่

งานประจำ : เจราจาต่ กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1.แนะนำปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และตักเตือนกรณีพนักงานทำผิดระเบียบ
2.ดูแล ตรวจเช็คความถูกต้องของรายงานต่างๆในฝ่ายก่อนส่งให้ผู้บังคับบัญชา
3.ดูแลความสะอาดอาคารและสถานที่,สภาพแวดล้อมภายนอกกระบวนการผลิต
4.ควบคุมดูแลจัดทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา(งานค่าจ้าง, ค่าเที่ยว ,ประกันสังคม, อื่นๆ)
5.รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่อผู้บังคับบัญชา
6.ดูแลยามควบคุมดูแลงานรักษาความปลอดภัย
7.แรงงานต่างด้าว
8.ควบคุมดูแลสวัสดิการต่าง ๆ
9.ควบคุมดูแลคนสวน
10.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทและผู้บังคับบัญชาอย่าง
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 12/10/2562

เลขที่ประกาศ : 108810

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สโตร์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สโตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1. เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ
2. จัดทำสต็อคของใช้ให้เป็นปัจจุบัน แยกเป็นหมวดหมู่ เพื่อการตรวจสอบได้สะดวก
3. เติมน้ำมัน เก็บรวบรวมใบสั่ง สรุปยอดการใช้น้ำมันประจำวัน ให้ถูกต้อง 4. การเติมน้ำมัน นอกเหนือจากการเติมปกติประจำวัน ให้โทรแจ้งผู้มีอำนาจทุกครั้ง
5. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของการเบิกของแต่ละชนิด อย่างเคร่งครัด
6. รับของคืนต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยทุกครั้ง ก่อนเก็บเข้าสต็อค
7. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายหรืองานพิเศษอื่น ๆ อย่างเคร่งครัด
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 12/10/2562
เลขที่ประกาศ : 108814

ตำแหน่งงานว่างขับรถธุรการ

ตำแหน่งงานว่างขับรถธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
ติอต่อรับส่งเอกสาร

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 12/10/2562

เลขที่ประกาศ : 108826

ตำแหน่งงานว่าง ช่างไฟฟ้า / ช่างยนต์ / ช่างเชื่อม

ตำแหน่งงานว่าง ช่างไฟฟ้า / ช่างยนต์ / ช่างเชื่อม

งานประจำ : เงินเดือน เจราจาต่อรอง

งานประจำ : เจราจาต่อรอง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1.วางระบบไฟฟ้า ประปา พร้อมแก้ไขได้เมื่อมีปัญหา
2.กำหนดแผนซ่อมบำรุงรักษารถ แก้ไขเมื่อมีปัญหา ให้ทันท่วงที
3.เชื่อมงานเหล็กให้ทันตามกำหนด แผนงานที่วางไว้
4.ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
5.งานซ่อมบำรุงบ้านพักโรงงาน
6. งานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 12/10/2562

เลขที่ประกาศ : 103313

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1. เสนอขายผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำเร็จรูปและผสมเสร็จ
2. หาลูกค้า,ออกใบเสนอราคาและทบทวน
3. เช็คกับทางฝ่ายผลิต ว่ามีสินค้าพร้อมขายหรือไม่ อย่างไร
4.เมื่อสินค้าพร้อม ประสานงานกับฝ่ายจัดส่ง แจ้งไปทางลูกค้า
5.รวบรวมเอกสารทั่งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขาย เพื่อแจ้งไปยังฝ่ายบัญชี
5. ติดตามผลของการจัดส่งจากลูกค้า น้อมรับคำติชมและพร้อมแก้ไข
6. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
7. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทและผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 08/10/2562

เลขที่ประกาศ : 103311

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถสิบล้อ ,รถเครน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถสิบล้อ ,รถเครน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
ขับรถสิบล้อ ,รถเครน
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 08/10/2562

เลขที่ประกาศ : 103310

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน เจราจาต่

งานประจำ : เจราจาต่ กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1.การบริหารงานบุคคล ( HRM )
2.การพัฒนางานบุคคล ( HRD )
3.การประสานงานกับหน่วยงานรัฐและเอกชน
4.แก้ไขปัญหาแรงงานได้ทันเหตุการณ์
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 08/10/2562

เลขที่ประกาศ : 102550
No: 102550 ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่
Amantraresort

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่
ขับรถรับ-ส่งลูกค้าภายในเกาะลันตา กระบี่
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 29/09/2562
เลขที่ประกาศ : 102551
No: 102551 ตำแหน่งงานว่างคนสวน กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่
Amantraresort

ตำแหน่งงานว่างคนสวน

ตำแหน่งงานว่างคนสวน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่
รับผิดชอบความสะอาดบริเวณโรงแรมและตกแต่งต้นไม้ให้ดูสวยงาม และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 29/09/2562

เลขที่ประกาศ : 102553
No: 102553 ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่
Amantraresort

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่
ทำความสะอาดห้องพักแขก
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 29/09/2562

หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงานกระบี่
กระบี่ ฝึกงานกระบี่ งานชั่วคราวกระบี่ งานนอกเวลากระบี่ งานประจำกระบี่ งานราชการกระบี่ งานต่างประเทศกระบี่ งานอื่นๆกระบี่
หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงานกระบี่
กระบี่ ฝึกงานกระบี่ งานชั่วคราวกระบี่ งานนอกเวลากระบี่ งานประจำกระบี่ งานราชการกระบี่ งานต่างประเทศกระบี่ งานอื่นๆกระบี่