กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กระบี่ Ø
หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงานกระบี่

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 162802 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 134765

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้าโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้าโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน เจรจาต่อรอง

งานประจำ : เจรจาต่อรอง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
วางแผน และควบคุมระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 07/04/2563

เลขที่ประกาศ : 133897

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน เจรจาต่อรอง

งานประจำ : เจรจาต่อรอง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
วางแผนและควมคุม
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 20/03/2563

เลขที่ประกาศ : 133896

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน เจรจาต่อรอง

งานประจำ : เจรจาต่อรอง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
วางแผนการขายและการตลาด ผลักดันยอดขาย
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 20/03/2563

เลขที่ประกาศ : 133895

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน เจรจาต่อรอง

งานประจำ : เจรจาต่อรอง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
วางแผนและควบคุมการผลิต
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 20/03/2563

เลขที่ประกาศ : 108828

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน เจราจาต่

งานประจำ : เจราจาต่ กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1. รวบรวมรายการจ่ายเงินในแต่ละสัปดาห์และทำเช็คจ่ายให้กับลูกค้า
2. ออกหนังสือรับรองหัก ณ .ที่จ่าย และทำรายงาน เพื่อจะนำส่งสรรพากรในแต่ละเดือน
3. ทำรายการ เบิก- จ่าย เงินสดย่อย
4. จัดทำ CASH FLOW
5. รายงานผลกาปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
6. ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 12/10/2562

เลขที่ประกาศ : 108824

ตำแหน่งงานว่างสมุห์บัญชี

ตำแหน่งงานว่างสมุห์บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
บัญชี
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 12/10/2562
เลขที่ประกาศ : 108829

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน เจรจาต่อรอง

งานประจำ : เจรจาต่อรอง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1. บันทึกรายการรับจ่ายเงิน,ซื้อ-ขาย
2. บันทึกรายงานภาษีซื้อ - ขาย,ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
3. บันทึกรายการต้นทุนการผลิต
4. รับตรวจสอบใบวางบิลซื้อและใบสั่งสินค้าว่าถูกต้องตามบิลที่สั่งซื้อหรือไม่
5. บันทึกใบรับวางบิล ทำใบเตรียมจ่ายเช็ค เมื่อลูกค้าวางบิล
6. บันทึกรายละเอียดการซื้อสินค้า ราคา จำนวน ลงการ์ดเจ้าหนี้ พร้อมที่จะเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ
4. รายงานผลกาปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและผู้บังคับบัยชาอย่างเคร่งครัด

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 12/10/2562

เลขที่ประกาศ : 108825

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายสินเชื่อ

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายสินเชื่อ

งานประจำ : เงินเดือน เจรจาต่อรอง

งานประจำ : เจรจาต่อรอง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
มีทักษะการเจรจาต่อรองและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 12/10/2562

เลขที่ประกาศ : 108823

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถโม่

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถโม่

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
มีใบขับขี่รถยนต์ ท.2
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 12/10/2562

เลขที่ประกาศ : 108812

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดส่ง

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดส่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1. วางแผนจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามกำหนดเวลาและครบถ้วน
2.จัดทำข้อมูลด้านการจัดส่งสินค้า และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำค่าเที่ยวพนักงานขับรถ
4. สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายการขนส่ง
5. ควบคุมพนักงานขับรถ

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 12/10/2562

เลขที่ประกาศ : 108813

ตำแหน่งงานว่างนิติกร

ตำแหน่งงานว่างนิติกร

งานประจำ : เงินเดือน เจรจาต่อรอง

งานประจำ : เจรจาต่อรอง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
สามารถดำเนินการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายได้
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 12/10/2562

เลขที่ประกาศ : 108827

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1. จัดหาจัดจ้างผู้จำหน่ายสินค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดี และราคายุติธรรม
2. เปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรองราคา
3. ติดตามการส่งมอบสินค้า สินค้ามีคุณภาพตรงตามที่ต้องการหรือไม่
4. ตรวจรับสินค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 12/10/2562
เลขที่ประกาศ : 108811

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน เจราจาต่

งานประจำ : เจราจาต่ กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1.แนะนำปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และตักเตือนกรณีพนักงานทำผิดระเบียบ
2.ดูแล ตรวจเช็คความถูกต้องของรายงานต่างๆในฝ่ายก่อนส่งให้ผู้บังคับบัญชา
3.ดูแลความสะอาดอาคารและสถานที่,สภาพแวดล้อมภายนอกกระบวนการผลิต
4.ควบคุมดูแลจัดทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา(งานค่าจ้าง, ค่าเที่ยว ,ประกันสังคม, อื่นๆ)
5.รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่อผู้บังคับบัญชา
6.ดูแลยามควบคุมดูแลงานรักษาความปลอดภัย
7.แรงงานต่างด้าว
8.ควบคุมดูแลสวัสดิการต่าง ๆ
9.ควบคุมดูแลคนสวน
10.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทและผู้บังคับบัญชาอย่าง
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 12/10/2562

เลขที่ประกาศ : 108810

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สโตร์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สโตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1. เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ
2. จัดทำสต็อคของใช้ให้เป็นปัจจุบัน แยกเป็นหมวดหมู่ เพื่อการตรวจสอบได้สะดวก
3. เติมน้ำมัน เก็บรวบรวมใบสั่ง สรุปยอดการใช้น้ำมันประจำวัน ให้ถูกต้อง 4. การเติมน้ำมัน นอกเหนือจากการเติมปกติประจำวัน ให้โทรแจ้งผู้มีอำนาจทุกครั้ง
5. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของการเบิกของแต่ละชนิด อย่างเคร่งครัด
6. รับของคืนต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยทุกครั้ง ก่อนเก็บเข้าสต็อค
7. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายหรืองานพิเศษอื่น ๆ อย่างเคร่งครัด
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 12/10/2562

เลขที่ประกาศ : 108814

ตำแหน่งงานว่างขับรถธุรการ

ตำแหน่งงานว่างขับรถธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
ติอต่อรับส่งเอกสาร

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 12/10/2562

เลขที่ประกาศ : 108826

ตำแหน่งงานว่าง ช่างไฟฟ้า / ช่างยนต์ / ช่างเชื่อม

ตำแหน่งงานว่าง ช่างไฟฟ้า / ช่างยนต์ / ช่างเชื่อม

งานประจำ : เงินเดือน เจราจาต่อรอง

งานประจำ : เจราจาต่อรอง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1.วางระบบไฟฟ้า ประปา พร้อมแก้ไขได้เมื่อมีปัญหา
2.กำหนดแผนซ่อมบำรุงรักษารถ แก้ไขเมื่อมีปัญหา ให้ทันท่วงที
3.เชื่อมงานเหล็กให้ทันตามกำหนด แผนงานที่วางไว้
4.ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
5.งานซ่อมบำรุงบ้านพักโรงงาน
6. งานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 12/10/2562

เลขที่ประกาศ : 103313

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1. เสนอขายผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำเร็จรูปและผสมเสร็จ
2. หาลูกค้า,ออกใบเสนอราคาและทบทวน
3. เช็คกับทางฝ่ายผลิต ว่ามีสินค้าพร้อมขายหรือไม่ อย่างไร
4.เมื่อสินค้าพร้อม ประสานงานกับฝ่ายจัดส่ง แจ้งไปทางลูกค้า
5.รวบรวมเอกสารทั่งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขาย เพื่อแจ้งไปยังฝ่ายบัญชี
5. ติดตามผลของการจัดส่งจากลูกค้า น้อมรับคำติชมและพร้อมแก้ไข
6. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
7. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทและผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 08/10/2562

เลขที่ประกาศ : 103311

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถสิบล้อ ,รถเครน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถสิบล้อ ,รถเครน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
ขับรถสิบล้อ ,รถเครน
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 08/10/2562
เลขที่ประกาศ : 103310

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน เจราจาต่

งานประจำ : เจราจาต่ กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
1.การบริหารงานบุคคล ( HRM )
2.การพัฒนางานบุคคล ( HRD )
3.การประสานงานกับหน่วยงานรัฐและเอกชน
4.แก้ไขปัญหาแรงงานได้ทันเหตุการณ์
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 08/10/2562

หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงานกระบี่
กระบี่ ฝึกงานกระบี่ งานชั่วคราวกระบี่ งานนอกเวลากระบี่ งานประจำกระบี่ งานราชการกระบี่ งานต่างประเทศกระบี่ งานอื่นๆกระบี่
หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงานกระบี่
กระบี่ ฝึกงานกระบี่ งานชั่วคราวกระบี่ งานนอกเวลากระบี่ งานประจำกระบี่ งานราชการกระบี่ งานต่างประเทศกระบี่ งานอื่นๆกระบี่