กระบี่ กระบี่ งานประจำ หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กระบี่ กระบี่ งานประจำ หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กระบี่ กระบี่ งานประจำ หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กระบี่ กระบี่ งานประจำ หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กระบี่ Ø
หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงานกระบี่

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 162803 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 148491

ตำแหน่งงานว่างครูสอนภาษาอังกฤษ

ตำแหน่งงานว่างครูสอนภาษาอังกฤษ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่
ครูสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมต้น-ปลาย

หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140484

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ดูแลสื่อโฆษณา กราฟฟิค

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ดูแลสื่อโฆษณา กราฟฟิค

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานประจำ : 12,000 บ. กระบี่ เมืองกระบี่ ปากน้ำ
ดูแล จัดการสื่อโฆษณา ช่องทางขายออนไลน์
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137739

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานประจำ : 12,000 บ. กระบี่ เมืองกระบี่ ปากน้ำ
รวบรวใ และจัดการเอกสารงานบัญชี
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135033

ตำแหน่งงานว่างครูสอนชีวะ วิทยาศาสตร์

ตำแหน่งงานว่างครูสอนชีวะ วิทยาศาสตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่
สอนในรายวิชาชีวะมัธยมศึกษา​ตอนปลายและวิทยาศาสตร์​ และภาระหน้าที่ครูอื่นเช่น ครูเวรประจำวัน​, ดูแลนักเรียนในทุกกิจกรรม
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135034

ตำแหน่งงานว่างครูสอนชีวะ วิทยาศาสตร์

ตำแหน่งงานว่างครูสอนชีวะ วิทยาศาสตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่
สอนในรายวิชาชีวะมัธยมปลายและวิทยาศาสตร์
และภาระหน้าที่ของครูเช่นการควบคุมเวรประจำวันและการจัดการดูแลนักเรียนในทุกกิจกรรม
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134765

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้าโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้าโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน เจรจาต่อรอง

งานประจำ : เจรจาต่อรอง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
วางแผน และควบคุมระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 07/04/2563
เลขที่ประกาศ : 133897

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน เจรจาต่อรอง

งานประจำ : เจรจาต่อรอง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
วางแผนและควมคุม
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 20/03/2563

เลขที่ประกาศ : 133896

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน เจรจาต่อรอง

งานประจำ : เจรจาต่อรอง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
วางแผนการขายและการตลาด ผลักดันยอดขาย
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 20/03/2563

เลขที่ประกาศ : 133895

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน เจรจาต่อรอง

งานประจำ : เจรจาต่อรอง กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
วางแผนและควบคุมการผลิต
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 20/03/2563

เลขที่ประกาศ : 133509

ตำแหน่งงานว่างครูสอนภาษาอังกฤษ

ตำแหน่งงานว่างครูสอนภาษาอังกฤษ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่
สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 14/03/2563

เลขที่ประกาศ : 133507

ตำแหน่งงานว่างครูสอนอิสลามศึกษา

ตำแหน่งงานว่างครูสอนอิสลามศึกษา

งานประจำ : เงินเดือน 8,000 บ.

งานประจำ : 8,000 บ. กระบี่
ดูแลนักเรียนประจำหอพัก สอนอัลกุรอาน ควบคุมการขึ้นเรียนนักเรียนประจำหอพัก
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 14/03/2563

เลขที่ประกาศ : 133510

ตำแหน่งงานว่างครูสอนคณิตศาสตร์

ตำแหน่งงานว่างครูสอนคณิตศาสตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่
สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 14/03/2563
เลขที่ประกาศ : 133511

ตำแหน่งงานว่างครูสอนภาษาไทย

ตำแหน่งงานว่างครูสอนภาษาไทย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่
สอนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 14/03/2563

เลขที่ประกาศ : 133512

ตำแหน่งงานว่างครูสอนภาษาอังกฤษ

ตำแหน่งงานว่างครูสอนภาษาอังกฤษ

งานประจำ : เงินเดือน 9,500 บ.

งานประจำ : 9,500 บ. กระบี่
สอนรายวิชาภาษา​อังกฤษ มัธยมต้น-ปลาย
วิชาชีครูและอิสลามพิจารณา​พิเศษ
เริ่มงาน 1พฤศจิกายน​2562
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 14/03/2563

เลขที่ประกาศ : 133508

ตำแหน่งงานว่างครูสอนวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งงานว่างครูสอนวิทยาศาสตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่
สอนวิชาฟิสิกส์และวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 14/03/2563

เลขที่ประกาศ : 125216

ตำแหน่งงานว่างTechnecian

ตำแหน่งงานว่างTechnecian

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง
ช่างทั่วไป
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 18/01/2563

เลขที่ประกาศ : 125214

ตำแหน่งงานว่างFront Office Manager

ตำแหน่งงานว่างFront Office Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง
มีหน้าที่ดูแลควบคุมให้การดำเนินงาน ของแผนกต้อนรับเป็นไปโดยราบรื่น และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในฐานะที่เป็นหัวหน้าแผนก ต้องเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกคนเข้าทำงานและให้การฝึกอบรม วางงบประมาณของแผนก และควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามนั้น และคาดคะเนระดับอัตราการเข้าพักในอนาคต
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 18/01/2563

เลขที่ประกาศ : 125217

ตำแหน่งงานว่างChef de partie

ตำแหน่งงานว่างChef de partie

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง
ควบคุมบริหารจัดการงานครัวและบุคลากร ควบคุมต้นทุนการผลิต ดูแลรักษาความสะอาดในครัว สามารถสอนงานได้
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 18/01/2563
เลขที่ประกาศ : 125213

ตำแหน่งงานว่างRoom Maid

ตำแหน่งงานว่างRoom Maid

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง
มีหน้าที่ทำความสะอาดและให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักของแขก เช่น ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องอาบน้ำ และห้องส้วม รวมถึงทางเดินหน้าห้องพักด้วย
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 18/01/2563

เลขที่ประกาศ : 125210

ตำแหน่งงานว่างBell&Driver

ตำแหน่งงานว่างBell&Driver

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง
คอยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
หางานกระบี่ รับสมัครงานกระบี่ : 18/01/2563

หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงานกระบี่
กระบี่ ฝึกงานกระบี่ งานชั่วคราวกระบี่ งานนอกเวลากระบี่ งานประจำกระบี่ งานราชการกระบี่ งานต่างประเทศกระบี่ งานอื่นๆกระบี่
หางานกระบี่ สมัครงานกระบี่ รับสมัครพนักงานกระบี่
กระบี่ ฝึกงานกระบี่ งานชั่วคราวกระบี่ งานนอกเวลากระบี่ งานประจำกระบี่ งานราชการกระบี่ งานต่างประเทศกระบี่ งานอื่นๆกระบี่